Ngày 10 tháng 5 năm 2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức Tổng kết đợt phát động thi đua theo Kế hoạch số 47-KH/ĐUKDN của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong học tập và làm theo Bác vào dịp Sinh nhật lần thứ 128 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).
  HCM(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Châu Thành vinh dự nhận bằng khen tập thể Đảng bộ cơ sở
Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp

 HCM(2).jpg
Đồng chí Nguyễn Châu Thành vinh dự nhận bằng khen cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác