Nhằm thúc đẩy hiệu quả làm việc của từng phòng ban, bộ phận trong công ty,  nâng cao sự tin tưởng nội bộ, thúc đẩy sự cố gắng trong công việc của mỗi nhân viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi nhân viên, giảm thiểu tối đa các sai sót trong công việc, chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tỉ lệ phế phẩm ngày càng giảm, giảm rủi ro đối với nguyên vật liệu mua vào, tăng lợi nhuận mà không cần tăng doanh thu, cải thiện uy tín của đơn vị thông qua việc ngày càng nâng cao khả năng thỏa mãn khách hàng, tạo nên văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp.
 ISO.jpg

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 được Tổng giám đốc phê duyệt ngày 28 tháng 11 năm 2017,

Trong 02 ngày 13 và 14/08/2018, Ban chỉ đạo ISO công ty đã mời Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) tiến hành đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015 với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

1.1. Đơn vị đánh giá: Trung tâm chứng nhận phù hợp (Quacert)

1.2. Đại diện Công ty:

- Ban chỉ đạo ISO;

- Đại diện lãnh đạo, nhân viên phụ trách ISO các đơn vị có tham gia hệ thống ISO:

+ Phòng Tổ chức Hành chánh Quản trị;

+ Xí nghiệp Xây dựng;

+ Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất;

+ Nhà máy Bê tông BMC-DT;

+ Trung tâm thử nghiệm và kiểm định chất lượng XD BMC-DT;

+ Công ty CP tư vấn TKXD BMC-Đồng Tháp.

2. Nội dung chương trình đánh giá:

2.1. Địa điểm, công trình đánh giá:

- Địa điểm 01: Ban Tổng giám đốc, phòng Tổ chức hành chính quản trị. Địa chỉ: 03, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Địa điểm 02: Xí nghiệp Xây dựng. Địa chỉ: 08, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Địa điểm 03: Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định chất lượng xây dựng BMC-DT. Địa chỉ: 483-485, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

- Địa điểm 04: Nhà máy Bê tông BMC-DT. Địa chỉ: đường D3, KCN Trần Quốc Toản, Phường 11, tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Địa điểm 05: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng BMC-Đồng Tháp. Địa chỉ: 166, đường Nguyễn Trãi, Phường 2, tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Địa điểm 06: Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất. Địa chỉ: 08, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Địa điểm 07: khảo sát thực địa công trình đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trạm Y tế phường 1 đến cầu Nàng Hai).

2.2. Chương trình đánh giá:

- Ngày 13/8/2018: họp khai mạc, đánh giá các địa điểm 01, 02, 04, 05, 06, 07

- Ngày 14/8/2018: đánh giá các địa điểm 01, 03, viết báo cáo và họp kết thúc.