Ngày 04 tháng 01 năm 2019, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15 Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

 Đại diện Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp, ông Nguyễn Châu Thành – Bí thư Đảng ủy đã nhận Giấy khen Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018.

 Đây là sự ghi nhận về những phấn đấu, nỗ lực, vượt khó của toàn thể người lao động cùng tất cả đảng viên đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


 DBCS(3).jpg


 DBCS (1).jpg

 DBCS (2).jpg