Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2019.

 Sáng ngày 15/01/2019, Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2019 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và hội nghị Đại biểu người lao động năm 2019, với sự có mặt của 190 đại biểu đại diện cho gần 450 CBCNV toàn Công ty, trong đó có 117 đảng viên. Đồng chí Phan Hữu Phước – Phó Bí thư thường trực – Phụ trách điều hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh; Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thủy – Ủy viên thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Đồng chí Dương Hồng Xia – Ủy viên thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 Công ty đã hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 583 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 127 tỷ đồng, đạt 176% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 220 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 450 người.

  - Thu nhập bình quân: 19.000.000 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2019:

  - Tổng doanh thu: 610 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 240 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 460 người

  - Công tác xã hội từ: 2 tỷ đồng.

  Hội nghị đã nhất trí, thông qua bản dự thảo Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty xây dựng và ban hành các quy chế mà Hội nghị đã thông qua.  

 Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2018.

 Hình ảnh của Hội nghị:

 tongket(2).jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 tongket(3).jpg

Đồng chí Thái Văn Thum phát động phong trào thi đua

 tongket(4).jpg

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua