Ngày 10/7, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh (viết tắt Đảng uỷ Khối) tổ chức hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 háng qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Khối tiếp tục duy trì và được tăng cường thực hiện tốt trên các mặt công tác. Điểm nổi bật là việc sáp nhập Đảng bộ Khối doanh nghiệp vào Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, tiếp nhận các tổ chức Đảng về Đảng uỷ Khối và chuyển giao các tổ chức Đảng về địa phương theo đúng quy định.


Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị

 Sau sáp nhập, quy mô và số lượng cơ sở, đảng viên của Đảng bộ tăng lên (tiếp nhận 33 cơ sở đảng và 2.576 đảng viên loại hình doanh nghiệp (nâng tổng số cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối hiện nay là 95 với 6.625 đảng viên) nhưng hoạt động vẫn ổn định và duy trì tốt. Đồng thời tiến hành điều chỉnh quy chế làm việc của Ban Chấp hành và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng uỷ Khối.

 Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, đổi mới. Việc kết nạp đảng viên đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình. Toàn Đảng bộ kết nạp 202 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức 176 đồng chí, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm tuổi Đảng đợt 3/2 và 19/5/2019 cho 31 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào giám sát thường xuyên và chuyên đề. Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở những hạn chế, thiếu sót nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.


Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

 Thời gián tới, Đảng uỷ Khối tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tăng cường giám sát đảng viên dự sinh hoạt cấp uỷ nơi cư trú; lãnh đạo hướng dẫn công tác đại hội cấp cơ sở; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng tại cơ quan, đơn vị.

 Dịp này, Đảng uỷ Khối tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguồn Báo Đồng Tháp - Dũng Chinh