Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng; hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Công ty Cổ Phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

 SK1.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được đón tiếp:

* Về phía khách dự:

 - Đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

 - Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy – Đảng ủy viên – Phó trưởng ban Tổ chức - Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

* Về phía Công ty:

 - Đồng chí: Nguyễn Châu Thành – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

 - Đồng chí: Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy - TV. HĐQT - Tổng giám đốc.

 Cùng các ông, bà là: Trưởng ban Kiểm soát; Phó Tổng giám đốc; lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc và 127 đồng chí là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các Chi bộ về dự Hội nghị.

 SK2.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy - TV. HĐQT - Tổng giám đốc.

Trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng; Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 tại hội nghị

 Sau 6 tháng đầu năm 2019 được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh đến lực lượng Doanh Nghiệp, Doanh Nhân trong tỉnh đã tạo sự phát triển trong các Doanh Nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp cũng nhờ đó mà hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2019.

 -Tổng số lao động đến thời điểm 30/6/2019 gồm: 450 người.

 - Tổng doanh thu đạt: 299,771  tỷ đồng, đạt 49,14% so với kế hoạch năm

 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 64,616 tỷ đồng, đạt 58.74% so với kế hoạch năm

 - Đã nộp Ngân sách: 136,904 tỷ đồng, đạt 57,04% so với kế hoạch năm

 - Đóng góp hoạt động xã hội: 3,7 tỷ đồng.