Ngày 18/11/2020 Phòng Lao động – Việc làm – Bảo hiểm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức bàn giao Góc tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động đặt tại Nhà Máy Bê tông thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

 “Góc tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động” được xây dựng nhằm cung cấp những tư liệu, kiến thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, nâng cao ý thức của họ trong công tác an toàn vệ sinh lao động; hạn chế, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó, công nhân lao động không chỉ nắm vững công tác an toàn vệ sinh lao động, mà từ đó còn bảo vệ mình, chủ động tuyên truyền để mọi người trong Công ty cùng thực hiện, góp phần quan trọng giữ an toàn trong sản xuất, giữ hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp vì việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động.

Một số hình ảnh Góc tuyên truyền

 atld(1).jpg

 atld(2).jpg

 atld(3).jpg


 atld(4).jpg

 atld(5).jpg

 atld(6).jpg

 atld(7).jpg

 atld(8).jpg

 atld(9).jpg

 atld(10).jpg

 atld(11).jpg

 atld(12).jpg


LÊ QUỐC VIỆT (P.TCHC QUẢN TRỊ)