Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khối thi đua số 10A

 Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2021, Khối trưởng Khối thi đua 10A (Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp) tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự Hội nghị gồm có:

 - Đồng chí Nguyễn Việt Thống - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Tỉnh/ Phụ trách Khối thi đua số 10A.

 - Ông Ngô Tổng Trưởng - Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ.

 - Bà Phạm Minh Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - Đại diện Khối trưởng/ Chủ trì Hội nghị.

 - Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - Đại diện Khối phó.

 Cùng tham dự có các Ông (Bà) là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 13/13 đơn vị thành viên Khối thi đua số 10A.

 Tại Hội nghị, đại diện Khối trưởng - Bà Phạm Minh Nghĩa thông qua Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021; Tổng hợp bảng tự chấm điểm tiêu chí thi đua theo Quy chế của Khối ban hành ngày 15/4/2020; Bình xét khen thưởng và giới thiệu thành viên để Hội nghị bầu chọn Khối trưởng và Khối phó năm 2021.

Kết quả như sau:

 * Cờ thi đua của UBND Tỉnh cho 02 thành viên:

  - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

  - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang.

 * Bằng khen toàn diện của UBND Tỉnh cho 04 thành viên:

  - Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

  - Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp.

  - Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

  - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.

 * Bằng khen chuyên đề của Khối cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp.

 Và thống nhất bầu chọn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco là Khối trưởng và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang là Khối phó năm 2021.

 Phát huy những kết quả được được trong năm 2020, Khối thi đua 10A tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong Khối. Khối trưởng năm 2021 (Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco) chủ trì phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Khối với mục tiêu chung là nổ lực vượt khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hình ảnh tại hội nghị:

 KHoi 10A (3).jpg

 KHoi 10A (1).jpg

 KHoi 10A (2).jpg