Chiều ngày 26/01/2022, Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2022 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và Đại biểu người lao động năm 2022, với sự có mặt của 50 đại biểu đại diện cho gần 445 CBCNV toàn Công ty.

 Khách dự:

  Đồng chí Nguyễn Việt Thống – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

  Đồng chí Trần Thị Thu Tuyền – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

  Đồng chí Nguyễn Thị Hương Liên – Phó Chánh VP Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

  Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Tháp

 Tongket2022.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Công ty đã hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 453 tỷ đồng, đạt 90,6% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 88,7 tỷ đồng, đạt 88,7% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 394 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 449 người.

  - Thu nhập bình quân: 24.000.000 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2022:

  - Tổng doanh thu: 650 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 220 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 468 người

  - Công tác xã hội từ: 02 tỷ đồng.

 Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2021.