Chiều 30/9, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Châu Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, bà Vũ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/10/2019.

 QDNH.jpg

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương (thứ 4 từ trái sang)
trao Quyết định cho ông Nguyễn Châu Thành và bà Vũ Thị Nhung

 Ông Nguyễn Châu Thành và bà Vũ Thị Nhung cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác.

 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương ghi nhận và cảm ơn những công lao, đóng góp của các 02 đồng chí đối với ngành, lĩnh vực công tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Ông Nguyễn Văn Dương mong muốn, sau khi nghỉ hưu các đồng chí luôn mạnh khỏe và sẽ tiếp tục có những đóng góp, hiến kế cho ngành, cho địa phương, góp phần cho sự phát triển của tỉnh.
Nguồn Văn Khương (Cổng TTĐT Đồng Tháp)