Thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch, Thủ tướng đề nghị người dân cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Ứng dụng Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE ... Chi tiết
Tin tức:
TRA CỨU VĂN BẢN
Từ Khóa:  Trên:  
VĂN BẢN CÔNG TY (4)
Ký hiệu:12/TB-CTy Ngày:01-03-2017
Người ký:TGĐ-Nguyễn Hữu Phước Cơ quan ban hành:BMC
Về việc công bố thông tin trở thành Công ty đại chúng
 1. 12-TB-CTy.pdf (236 KB)
Ký hiệu:22/TB.CTy Ngày:26-12-2016
Người ký:TGĐ-Nguyễn Hữu Phước Cơ quan ban hành:BMC
Về việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần
 1. TB22.2016.pdf (207 KB)
Ký hiệu:13/QĐ.HĐQT-Cty Ngày:09-12-2016
Người ký:Nguyễn Châu Thành Cơ quan ban hành:DongThapBMC
Quyết định về việc ban hành quy chế cổ đông và chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
 1. Chi tiết
Ký hiệu:165/QĐ.CTY-TC Ngày:04-08-2014
Người ký:Nguyễn Châu Thành Cơ quan ban hành:DongThapBMC
Về việc thành lập Ban công bố thông tin hoạt động Công ty
 1. QD_165_2014.pdf (1 MB)
VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (3)
Ký hiệu:32/2014/TT-BGTVT Ngày:08-08-2014
Người ký:Đinh La Thăng Cơ quan ban hành:Bộ Giao Thông VT
Hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn
 1. Chi tiết
Ký hiệu:28/2014/TT-BGTVT Ngày:29-07-2014
Người ký:Đinh La Thăng Cơ quan ban hành:Bộ GTVT
Quy định về trình tự thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
 1. Chi tiết
Ký hiệu:27/2014/TT-BGTVT Ngày:28-07-2014
Người ký:Đinh La Thăng Cơ quan ban hành:Bộ GTVT
Quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
 1. Chi tiết
BỘ TÀI CHÍNH (10)
Ký hiệu:115/2016/TT-BTC Ngày:30-06-2016
Người ký:Trần Văn Hiếu Cơ quan ban hành:Bộ tài chính
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 196/2011/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2011
 1. 115.2016.BTC.pdf (297 KB)
Ký hiệu:08/2016/TT-BTC Ngày:18-01-2016
Người ký:Huỳnh Quang Hải Cơ quan ban hành:BTC
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
 1. 08_2016_TT-BTC.pdf (605 KB)
Ký hiệu:09/2016/TT-BTC Ngày:18-01-2016
Người ký:Huỳnh Quang Hải Cơ quan ban hành:BTC
Quy d09i5nh về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
 1. 09_2016_TT-BTC.pdf (631 KB)
Ký hiệu:190/2015/TT-BTC Ngày:17-11-2015
Người ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn các nhà thầu các dự án có vốn ngân sách Nhà nước và vốn ngân sách Chính phủ.
 1. 190_2015_TT-BTC.pdf (2 MB)
Ký hiệu:1989/QĐ-BTC Ngày:14-08-2014
Người ký:Nguyễn Đức Chi Cơ quan ban hành:Bộ Tài Chính
V/v đính chính thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của BTC hướng dẫn 1 số điều của nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của CP quy định về thu tiền sử dụng đất
 1. Chi tiết
Ký hiệu:04/2014/TTLT-BKHDT-BTC Ngày:13-08-2014
Người ký:Đặng Huy Đông Cơ quan ban hành:Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các Dn nhỏ và vửa
 1. Chi tiết
Ký hiệu:98/2014/TT-BTC Ngày:25-07-2014
Người ký:Trần Xuân Hà Cơ quan ban hành:Bộ Tài Chính
Hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 1. Chi tiết
Ký hiệu:171/2013/TT-BTC Ngày:20-11-2013
Người ký:Trần Văn Hiếu Cơ quan ban hành:Bộ Tài Chính
Hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại nghị định số 61/2013/nđ-cp ngày 25/6/2013 của chính phủ
 1. Chi tiết
Ký hiệu:151/2013/TT-BTC Ngày:13-11-2013
Người ký:Trần Văn Hiếu Cơ quan ban hành:Bộ Tài Chính
Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
 1. Chi tiết
Ký hiệu:197/2012/TT-BTC Ngày:15-11-2012
Người ký:Vũ Thị Mai Cơ quan ban hành:Bộ Tài Chính
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
 1. Chi tiết
BỘ XÂY DỰNG (3)
Ký hiệu:10/2014/TT-BXD Ngày:07-11-2014
Người ký:Cao Lại Quang Cơ quan ban hành:Bộ xây dựng
Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.
 1. Chi tiết
Ký hiệu:737/QĐ-BXD Ngày:26-06-2014
Người ký:Cao Lại Quang Cơ quan ban hành:Bộ xây dựng
V/v công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.
 1. Chi tiết
Ký hiệu:14/2014/TT-BXD Ngày:09-05-2014
Người ký:Bùi Phạm Khánh Cơ quan ban hành:Bộ Xây Dựng
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
 1. Chi tiết
CHÍNH PHỦ (12)
Ký hiệu:58/2016/QĐ-TTg Ngày:28-12-2016
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
 1. Chi tiết
Ký hiệu:2433/QĐ-TTg Ngày:13-12-2016
Người ký:Trịnh Đình Dũng Cơ quan ban hành:Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Qui ô diện tích KCN khoảng 150 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 896.202 triệu đồng.
 1. 2433.QD.TTg.pdf (195 KB)
Ký hiệu:37/2016/NĐ-CP Ngày:15-05-2016
Người ký:Nguyễn Xuân Phúc Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 1. 37-2016-NDCP.pdf (736 KB)
Ký hiệu:87/2015/NĐ-CP Ngày:06-10-2015
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
 1. 87.2015.NĐ-CP.pdf (2 MB)
Ký hiệu:81/2015/NĐ-CP Ngày:18-09-2015
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
 1. 81.2015.NĐ-CP.pdf (1 MB)
Ký hiệu:32/2015/QĐ-TTg Ngày:04-08-2015
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 1. 32-2015.pdf (1 MB)
Ký hiệu:49/2014/NĐ-CP Ngày:20-08-2014
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính phủ
Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
 1. Chi tiết
Ký hiệu:46/2014/QĐ-TTg Ngày:15-08-2014
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Quy iịnh về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai
 1. Chi tiết
Ký hiệu:63/2014/NĐ-CP Ngày:26-06-2014
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 1. Chi tiết
Ký hiệu:189/2013/NĐ-CP Ngày:20-11-2013
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 1. Chi tiết
Ký hiệu:93/2013/NĐ-CP Ngày:20-08-2013
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
 1. Chi tiết
Ký hiệu:16/CT-TTG Ngày:29-07-2013
Người ký:Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính Phủ
16/CT-TTG Về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các DN nhà nước
 1. Chi tiết
SỞ XÂY DỰNG (1)
Ký hiệu:13/TB/SXD Ngày:08-09-2012
Người ký:Lê Thị Thanh Phương Cơ quan ban hành:Sở Xây Dựng
V/v đảm bảo an toàn trong công tác san lấp mặt bằng
 1. Chi tiết
UBND (14)
Ký hiệu:328/QĐ-UBND-HC Ngày:22-03-2016
Người ký:Châu Hồng Phúc Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
 1. 328QD_UB2016HC.zip (680 KB)
Ký hiệu:291/QĐ-UBND.HC Ngày:04-02-2015
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Đồng Tháp
 1. Chi tiết
Ký hiệu:512/UBND-KTTH Ngày:26-08-2013
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
512/UBND-KTTH V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 29/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
 1. Chi tiết
Ký hiệu:01/2013/QÐ-UBND Ngày:01-08-2013
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 1. Chi tiết
Ký hiệu:927QD-UB2012HC Ngày:22-10-2012
Người ký:Nguyễn Tôn Hoàng Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định xếp hạng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp là doanh nghiệp hạng I
 1. Chi tiết
Ký hiệu:849/QĐ-UBND-HC Ngày:28-09-2012
Người ký:Lê Minh Hoan Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
 1. Chi tiết
Ký hiệu:179/VPUBND-KTN Ngày:03-06-2012
Người ký:Nguyễn Văn Lâm Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
V/v phối hợp thực hiện trong công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
 1. Chi tiết
Ký hiệu:128/QÐ-UBND-HC Ngày:02-06-2012
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự
 1. Chi tiết
Ký hiệu:57/QÐ-UBND.NN Ngày:29-03-2012
Người ký:Nguyễn Tôn Hoàng Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định cử đoàn cán bộ đi khảo sát thị trường về thiết bị, công nghệ xây dựng tại Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
 1. Chi tiết
Ký hiệu:230/QĐ-UBND.HC Ngày:16-03-2012
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Xây lắp và VLXD Đồng Tháp được khai thác cát tại mỏ cát trên sông Tiền thuộc xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 1. Chi tiết
Ký hiệu:84/QĐ-UBND.NĐ Ngày:22-02-2012
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định thu hồi đất của các tổ chức, giao lại cho Ban Quản lý dự án huyện Hồng Ngự để xây dựng Tuyến Dân cư đường tắc Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự
 1. Chi tiết
Ký hiệu:87/UBND-KTN Ngày:22-02-2012
Người ký:Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
V/v điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 1. Chi tiết
Ký hiệu:104/VPUBND-KTTH Ngày:13-02-2012
Người ký:Phạm Tấn Xiếu Cơ quan ban hành:Văn phòng UBND tỉnh
V/v điều tra hoạt động xây dựng
 1. Chi tiết
Ký hiệu:72/UBND-KTN Ngày:13-02-2012
Người ký:Lê Minh Hoan Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Đồng Tháp
Quyết định cử đoàn cán bộ đi khảo sát thị trường về thiết bị, công nghệ xây dựng tại Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
 1. Chi tiết
TÊN MẶT HÀNG
 GIÁ
 (VNĐ/m3
 - Cát san lấp (Sông Hậu)
 40.000
 - Cát san lấp (Sông Tiền)60.000
- Cát đen xây dựng (khai thác)100.000
- Cát vàng xây dựng (khai thác)115.000


 Ghi chú :
  - Thời gian áp dụng: 09/1/2019
  - Giá đã bao gồm thuế VAT và phí MT