1. Chức năng hoạt động:

- Tổ chức sản xuất, cung ứng và kinh doanh các sản phẩm cấu kiện Bê tông đúc sẵn, Bê tông tươi.

- Tổ chức thi công ép cọc các công trình xây dựng và thực hiện các dịch vụ liên doanh liên kết trong phạm vi chức năng theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Ban lãnh đạo:

- Giám đốc Nhà máy: Ông Nguyễn Tất Huy0913.111.868

  Email: nthuybmc@gmail.com

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tá – 0914.537.989

- Phó giám đốc:

- Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Khải Thế - 0907.639.899

- Phòng sản xuất kinh doanh:

 + Trưởng phòng: Ông Phan Thanh Nguyên – 0909.961.116

- Phòng vận tải:

 + Phó phòng: Ông Lê Văn Mơ – 0918.588.568

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: KCN Trần Quốc Toản - Phường 11 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp

- Điện thoại: (0277).3890366

- Fax: (0277).3890366


 NMBT1.JPG