1. Chức năng hoạt động:

- Tổ chức sản xuất, cung ứng và kinh doanh các sản phẩm cấu kiện Bê tông đúc sẵn, Bê tông tươi.

- Tổ chức thi công ép cọc các công trình xây dựng và thực hiện các dịch vụ liên doanh liên kết trong phạm vi chức năng theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Ban lãnh đạo:

- Giám đốc Nhà máy: Ông Nguyễn Tất Huy0913.111.868

  Email: nthuybmc@gmail.com

- Phó giám đốc kiêm phụ trách phòng vận tải: Ông Nguyễn Văn Tá – 0914.537.989

- Phó giám đốc kiêm phụ trách phòng kinh doanh: Ông Phan Thanh Nguyên – 0909.961.116

- Trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp kiêm Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Khải Thế - 0907.639.899

3. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: KCN Trần Quốc Toản - Phường 11 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp

- Điện thoại: (0277).3890366

- Fax: (0277).3890366


 NMBT1.JPG