Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Thông báo tuyển dụng Công nhân

Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp có nhu cầu tuyển (hết hạn ngày 15/7/2022)... Chi tiết
Thông báo tuyển dụng Công nhân Phay, cắt gọt kim loại

Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp có nhu cầu tuyển (hết hạn ngày 31/12/2020)... Chi tiết