Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Thông báo tuyển dụng Công nhân Phay, cắt gọt kim loại

Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp có nhu cầu tuyển (hết hạn ngày 31/12/2020)... Chi tiết