Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP

CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP Nhằm thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo hướng, cụm công nghiệp làng nghề nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, cụm công nghiệp Tân Lập là khu vực có bước phát triển mạnh mẽ, dễ thu hút được nhiều ... Chi tiết
KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIỀU

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIỀU Khu công nghiệp Tân Kiều nhằm phát triển mạnh các Công nghiệp chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp; Phân bón thực vật; Công nghiệp thực phẩm; Chế biến nông sản, thủy hải sản; May mặc; Điện tử; Hương liệu, dược liệu; Lâm ... Chi tiết
CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN

CỤM CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG XUÂN Cụm công nghiệp thương mại dịch vụ Trường Xuân nằm trong xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười là nơi có vùng nguyên liệu lúa chiếm ¼ diện tích toàn tỉnh, hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh. Đó là những điều ... Chi tiết
Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản

KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN QUỐC TOẢN Hội nhập xu thế kinh tế phát triển nhanh trong ngành công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Khu công nghiệp Trần Quốc Toản với tiềm năng sẵn có và đặc biệt với sự quan tâm chú trọng đầu tư ... Chi tiết