Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và hội nghị đại biểu người lao động Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2018.

 Ngày 01/02/2018, Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2018 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và hội nghị đại biểu người lao động năm 2018, với sự có mặt của 178 đại biểu đại diện cho gần 450 CBCNV toàn Công ty, trong đó có 117 đảng viên. Đồng chí Trần Hoàng Vũ - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đồng chí Phan Thị Quyến - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 TC2018(1).jpg

Quang cảnh Hội nghị

 Căn cứ Quyết định số: 561-QĐ/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc tặng Huy hiệu Đảng.

 Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp về tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhân Hội nghị.

 TC2018(2).jpg

           

 Năm 2017, là một năm Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động theo hình thức cổ phần. Song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, Công ty đã hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 618,9 tỷ đồng, đạt 134,5% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 94,4 tỷ đồng, đạt 166,9% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 196,7 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 445 người.

  - Thu nhập bình quân: 14.000.000 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

   Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2018:

  - Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 72 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 150 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 480 người

  - Thu nhập bình quân: 12.500.000 đồng/người/ tháng

  - Công tác xã hội từ: 1,6 tỷ đồng.

 Hội nghị đã nhất trí, thông qua bản dự thảo Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty xây dựng và ban hành các quy chế mà Hội nghị đã thông qua.  

 Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

 Hình ảnh của Hội nghị:

 TC2018(3).jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 TC2018(5).jpg

Đồng chí Thái Văn Thum phát động phong trào thi đua

 TC2018(4).jpg

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua