Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2018, Đảng ủy Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (nay là Công ty cổ phần), lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Kế hoạch số 63-KH/ĐUKDN, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp và Kế hoạch số 20-KH/ĐUCS, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy Công ty.

 GiuaNhiemKyVIII.jpg

  Đến tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

 Cùng các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở; thành viên Ủy ban kiêm tra; Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; trưởng phó phòng hoặc tương đương trở lên; Ban chấp hành các đoàn thể và các đồng chí là đảng viên xuất sắc năm 2017.

 Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII. Dự thảo báo cáo đã khái quát đặc điểm tình hình Đảng bộ, tóm tắt những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa đầu nhiệm kỳ với việc chỉ đạo các lĩnh vực công tác. Cụ thể: công tác chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn bao gồm các công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo..... Dự thảo báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục và từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ.

 Hội nghị cũng đã lắng nghe phát biểu gợi ý của đồng chí Huỳnh Đức Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh; các ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng ủy viên, đại diện các chi bộ…

 Chủ tọa Hội nghị, đồng chí Nguyễn Châu Thành - Bí thư Đảng ủy Công ty, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và đề nghị Đảng ủy hoàn thiện bản dự thảo báo cáo.
  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Châu Thành - Bí thư Đảng ủy khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng ủy luôn lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Đảng ủy cần có những sự chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa để Công ty có những bước đột phá, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.