Chiều 24/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS).

Theo kết quả PAR index 2018 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Đồng Tháp đạt  tổng số điểm là  83,71 điểm, xếp thứ 3 (sau Quảng Ninh và Hà Nội), tăng 11 bậc so với năm 2017 (năm 2017 hạng 14). 

Cụ thể, điểm thẩm định là 51.01; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 10.75 điểm; Khảo sát công chức, lãnh đạo quản lý đạt 18.95 điểm; Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội đạt 3 điểm.

Trong 08 tiêu chí PAR Index năm nay, Đồng Tháp xếp hạng nhất về công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, đạt điểm tối đa với 9/9 điểm.

Ngoài ra, nhiều tiêu chí có tổng điểm cao như: Cải cách thủ tục hành chính 11.87/13 điểm; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 10.42/12 điểm; Lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 8.87/10 điểm; Hiện đại hóa hành chính 10.45/13.5; Lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt 10.05/13.5 điểm; Cải cách tài chính công 9.30/12.5 điểm; Tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế – xã hội đạt 13.75/16.5 điểm.

Đối với Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), năm 2018 tăng gần 7% so với năm 2017, từ 82.50% tăng lên 89.37%. Điều này cho thấy, chất lượng phục vụ của bộ máy công quyền tại địa phương ngày một cải thiện tốt hơn, từ đó sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính cũng được nâng cao hơn.

Đây là thành tích cao nhất từ trước đến nay của tỉnh về Chỉ số này. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong việc quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ; sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh trong việc triển khai các đề án, chương trình của cải cách hành chính trên địa bàn.

Đáng chú ý, Đồng Tháp tiên phong thực hiện nhiều mô hình Cải cách hành chính, nổi bật như: Cà phê doanh nhân, Nụ cười công sở, Chính quyền cấp xã tiếp xúc đối thoại với công dân và gần đây nhất là chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công v.v..


(Nguồn Cổng TTĐT Đồng Tháp)