Chiều ngày 5/7/2019, Đoàn Cơ sở Công ty Cổ Phần Xây lắp và VLXD Đồng tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 -2019 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2022.
 Đến dự:
 - Đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó Bí Thư Đoàn Khối
 - Đồng chí Nguyễn Thị Thái Huy - Ủy viên ban chấp hành Đảng ủy Công ty.

 Về phía Đoàn Cơ sở Có 7/7 cán bộ Đoàn, ĐVTN là các đồng chí UV. BCH Đoàn cơ sở; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019 – 2022.

 Đồng chí Nguyễn Đoàn Thu Hường và đồng chí Nguyễn Phúc An, thay mặt Chủ tọa Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác đến năm 2022.

 Đồng chí Phạm Văn Vinh, thay mặt Chủ tọa Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

 HNDoan.jpg

 Đồng chí Nguyễn Thị Thái Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện đã đánh giá đúng thực tế khách quan tại Đoàn cơ sở. Sắp tới công ty sẽ có nhiều thay đổi do công tác chuẩn bị chào bán cổ phần nhà nước đợt 2 dự kiến được tiến hành trong năm nay, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động công tác của các đồng chí, đặc biệt là với cơ cấu kiêm nhiệm nhiều chức trách nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn cơ sở.

 Đồng chí Nguyễn Minh Trung, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ghi nhận các hoạt động của Đoàn cơ sở Công ty thông qua các số liệu cụ thể các công trình thanh niên, Đoàn cơ sở cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, làm tốt công tác này khi đã bám sát các hoạt động của Đoàn Khối. Bên cạnh, cũng có một số nội dung hạn chế, rất mong các đồng chí trong BTV, BCH Đoàn cơ sở phân tích sâu để cuối nhiệm kỳ không còn những hạn chế nêu trong Hội nghị.

 Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp.