CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP

VÀ VLXD ĐỒNG THÁP GẶP GỠ NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN CÔNG TY

----------------------------------------------------------------

 Vừa qua, từ ngày 17/9/2019 đến ngày 19/9/2019 đồng chí Nguyễn Châu Thành Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã dành thời gian đến các bộ phận để gặp gỡ người lao động toàn Công ty trước khi nghỉ hưu theo quy định.

 

 Tại cuộc gặp gỡ, Đ/c đã cùng với người lao động ôn lại những khó khăn vướng mắc mà Ban lãnh đạo và người lao động cùng vượt qua, đánh giá lại những thành tựu đạt được trong suốt 15 năm qua, đưa Công ty đi từ thành công này đến thành công khác. Theo đó, Đ/c cũng đã thông báo cho người lao động biết định hướng chiến lược của Công ty trong thời gian tới, những rủi ro có thể sẽ gặp phải để cảnh giác và nhắc nhỡ người lao động phải toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp của Công ty.

Hình ảnh buổi gặp gỡ của đồng chí Nguyễn Châu Thành với người Lao động:

 NCT 1.jpg

 NCT 2.jpg

 NCT 3.jpg

 NCT 4.jpg

 NCT 5.jpg

 NCT 6.jpg

 NCT 7.jpg