Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2020.

 Chiều ngày 16/01/2020, Công ty cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp năm 2020 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động SXKD và hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020, với sự có mặt của 163 đại biểu đại diện cho gần 450 CBCNV toàn Công ty.

Khách dự:

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Thúy – Đảng ủy viên – Phó trưởng Ban Tổ Chức Đảng ủy Khối;

Đồng chí Trần Thị Cám – Đảng ủy viên – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Ba – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Tháp

 Công ty đã hoàn thành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 630 tỷ đồng, đạt 105% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 128 tỷ đồng, đạt 116,6% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 255 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 450 người.

  - Thu nhập bình quân: 21.800.000 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2020:

  - Tổng doanh thu: 600 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 100 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 185 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 460 người

  - Công tác xã hội từ: 02 tỷ đồng.

  Hội nghị đã nhất trí, thông qua bản dự thảo Thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Công đoàn Công ty xây dựng và ban hành các quy chế mà Hội nghị đã thông qua.  

 Nhân dịp này, Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2020.

 Hình ảnh của Hội nghị:

 HNTK 6.jpg

Quang cảnh hội nghị

 HNTK 1.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

 HNTK 3.jpg

Bầu Ban thanh tra nhân dân

 HNTK 5.jpg

Ban thanh tra nhân dân ra mắt tại Hội nghị

 HNTK 4.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua