Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp quyết định triệu tập Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội sẽ tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 6 năm 2020.

 Vào lúc 13g30' hôm nay, tiến hành Đại hội phiên trù bị để chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày 12 tháng 6 năm 2020 khai mạc Đại hội chính thức.

Đến dự Đại hội phiên trù bị:

 - Đồng chí Thái Đức Tuệ Mẫn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

 - Đồng chí Trần Thị Cám, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

 Cùng 123/128 đảng viên được triệu tập, trong đó 115 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị.

 Đại hội phiên chính thức vào lúc 7g30' ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Hình ảnh phiên trù bị:
 Tri Bi (3).jpg

 Tri Bi (1).jpg

 Tri Bi (2).jpg