Vào lúc 7g30' ngày 12 tháng 6 năm 2020 Đảng bộ cơ sở Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp tiến hành Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự Đại hội, về phía khách dự:

 - Đồng chí Phan Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

 - Đồng chí Mai Thanh Hải - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối.

 Cùng các đồng chí là đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối.

 Và sự có mặt của 126/128đảng viên (118 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị) Đảng bộ Công ty Cổ Phần Xây Lắp và VLXD Đồng Tháp dự Đại hội.

 DHIX(1).jpg

Quang cảnh Đại Hội

 DHIX(2).jpg

Đ/c Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Đại hội

 Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

 DHIX(3).jpg

Đ/c Phan Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy Khối có ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Về mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội nhất trí với mục tiêu:Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc, xây dựng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển của Công ty; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh hàng năm; phấn đấu Công ty luôn phát triển bền vững. 10 chỉ tiêu chủ yếu được đại biểu thống nhất cao.

 Đại hội đã bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí.

 Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

  - Bí thư Đảng ủy: đồng chí Võ Đinh Quốc Huy;

  - Phó Bí thư Đảng ủy: đồng chí Nguyễn Hữu Phước;

  - Ủy viên thường vụ Đảng ủy: đồng chí Phạm Minh Nghĩa.

 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: đồng chí Phạm Minh Nghĩa.

 Đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 DHIX(4).jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội

 Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới phương pháp làm việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở Công ty lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.