Chiều ngày 15/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm việc với Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm.

 HopUBND.jpg

Lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình hoạt động và đề xuất tháo gỡ khó khăn

 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp cho biết, doanh thu 6 tháng đầu năm của Công ty là 233 tỷ đồng, đạt 38,9% so với kế hoạch năm.

 Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm của Công ty là hơn 49 tỷ đồng, đạt 49,6% so với kế hoạch năm 2020, cho thấy sự khởi đầu tốt trong điều kiện kinh tế thị trường luôn có nhiều biến động. Trong thời gian tới, bên cạnh việc duy trì tốt các hoạt động, Công ty sẽ tiếp tục chấn chỉnh những hạn chế, thiếu xót, tìm giải pháp hữu hiệu nhất để khắc phục khó khăn.

 Về công tác xã hội, Công ty đã đóng góp khoảng 1,6 tỷ đồng và sẽ duy trì tốt công tác này với tinh thần tự nguyện cao nhất, ước thực hiện cả năm khoảng 2,5 tỷ đồng.

 Trong 6 tháng cuối năm, Công ty tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu đề ra, trong đó có khai thác cát phục vụ công trình Khu công nghiệp Tân Kiều (huyện Tháp Mười); tăng doanh thu hoạt động sàn rửa cát; bán bê tông tươi, cống bê tông; kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, san lắp mặt bằng; xây dựng công trình giao thông và thảm bê tông nhựa nóng v.v.. Ước nộp ngân sách cả năm khoảng 190 tỷ đồng.

 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp; đồng thời chia sẻ khó khăn của Công ty trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.

 Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp phải phát huy lợi thế sẵn có, xây dựng chiến lược hoạt động có sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, không thể chỉ phụ thuộc vào hoạt động khai thác cát; trong chiến lược phát triển phải gắn với định hướng phát triển chung của tỉnh – ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo. Đồng thời, yêu cầu Công ty rà soát lại tất cả các dự án, các công ty con và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; quan tâm xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vươn lên cùng phát triển.

Nguyệt Ánh (Cổng TTĐT Đồng Tháp)