Chiều 13/8, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều (Dự án thành phần 2).

 qn.jpg

Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
ký kết hợp đồng

 Tiếp tục song hành cùng Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hỗ trợ cho vay hơn 134 tỷ đồng để thực hiện Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều (Dự án thành phần 2) có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Đây là hợp đồng tín dụng có giá trị cao nhất trong 20 năm kể từ khi Quỹ được thành lập. 

 Thay mặt Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, ông Nguyễn Hữu Phước - Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, sớm đưa Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển.

 Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười có quy mô diện tích quy hoạch trên 148 ha, tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách nhà nước hơn 476 tỷ đồng, phần còn lại do Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

 Sự hình thành Khu công nghiệp Tân Kiều nhằm tạo ra những điều kiện về kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang phát triển công nghiệp và dịch vụ, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Nguồn Văn Khương Cổng TTĐT Đồng Tháp