Chiều ngày 1/9/2020, Ban lãnh đạo Công ty Cồ Phần xây lắp và VLXD Đồng Tháp trao số tiền đóng góp hỗ trợ gia đình ông Thái Minh Hiển nhân viên Xí nghiệp xây dựng.

 Hotro.jpg

Ông Nguyễn Hữu Phước – Tổng Giám Đốc Công ty và ông Nguyễn Văn Thơm - Chủ tịch Công Đoàn – TP.TCHCQT trao phần số tiền đóng góp cho ông Thái Minh Hiển

 Với tinh thần tương thân tương ái, mong muốn được sẻ chia một phần gánh nặng vật chất, CB.CNV Dongthapbmc cùng nhau chung tay đóng góp ủng hộ gia đình ông Thái Minh Hiển đó là tấm lòng, là một lời động viên chia sẻ vô cùng cần thiết và đáng quý. Tổng số tiền CB.CNV đóng góp được 93.650.000 đồng, Công đoàn Cơ sở Công ty hỗ trợ 10.000.000 đồng.