Sáng 13/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp nghe Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo về Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Quyết định số 1977/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành kế hoạch tổ chức lập quy hoạch của Bộ TN&MT, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được giao chủ trì lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thời gian lập quy hoạch từ 2019 - 2021.

Ngày 13/8/2019, Tổng cục đã có Quyết định số 669/QĐ-ĐCKS phê duyệt kế hoạch tổ chức lập quy hoạch. Tổng cục đã phối hợp với tư vấn xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch, tổ chức hội thảo, gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TNMT, tổ chức Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch…

Các nội dung lập quy hoạch gồm: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; đánh giá tác động của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản tới kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và môi trường; phân tích, đánh giá chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy hoạch có liên quan đến hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội tác động tới việc điều tra trong thời kỳ Quy hoạch.

Ngoài ra, tại Quy hoạch cũng phân tích quan điểm, mục tiêu của hoạt động điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trong kỳ quy hoạch; định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; xác định giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch; xây dựng báo cáo quy hoạch; thẩm định, phê duyệt, công bố quy hoạch.

Ông Nguyễn Bá Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa chất (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) báo cáo tại cuộc họp

 Theo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Quy hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên như: Hoàn thành các nhiệm vụ quy hoạch theo Quyết định số 1388/QĐ-TTg, ngày 13/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; hoàn thành các nhiệm vụ lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền; đánh giá tiềm năng khoáng sản phần đất liền các khu vực có triển vọng, quy mô lớn, cần thiết và có nhu cầu cao đối với kinh tế - xã hội, điều kiện khai thác thuận lợi gồm: than (than đá, than nâu), cát sỏi lòng sông, đá ốp lát, cát trắng silic, vôi công nghiệp, một số khoáng sản kim loại quan trọng (urani, sắt, thiếc, wolfram, đồng, vàng).

 Đồng thời, điều tra, lập bản đồ địa chất, khoáng sản, tai biến địa chất, địa chất môi trường tỷ lệ 1:100.000 vùng biển ven bờ đến 300m nước; điều tra, đánh giá khoáng sản ở các khu vực biển có triển vọng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về địa chất, khoáng sản, chuyển đổi số và lồng ghép, tích hợp với cơ sở dữ liệu chung của lĩnh vực TN&MT.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nhiệm vụ lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung của Nhiệm vụ Quy hoạch, trong đó xác định rõ các giải pháp về nguồn lực thực hiện.

 Thứ trưởng cũng đề nghị Tổng cục sớm trình Bộ danh sách các thành viên chính thức của Hội đồng Thẩm định để đảm bảo kế hoạch họp Hội đồng sắp tới.

Nguồn Bộ TNMT Mai Đan