Với mục tiêu từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ngày 10/10, Uỷ ban nhân dân tỉnh nới lỏng việc thực hiện một số hoạt động.

 Đối với các cơ quan, công sở, không khống chế số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuỳ theo đặc thù công việc, bố trí lực lượng làm việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch của ngành y tế. Trường hợp người làm việc ở ngoài tỉnh phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí ăn, nghỉ tại chỗ.

 Đối với chợ đầu mối, được hoạt động tối đa 70% công suất, thời gian hoạt động tuỳ vào đặc thù của từng loại chợ. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

 Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩn trương xây dựng phương án hoạt động để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Thời gian áp dụng từ ngày 11/10.

Nguồn: 578/UBND-THVX

Văn Khương (Cổng TTĐT ĐT)
khuongvan07@gmail.com