1. Lịch sử hình thành:

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ.Cty-TC ngày 03 tháng 5 năm 2006 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 457/QĐ.Cty-TC ngày 15 tháng 7 năm 2010 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp .

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-CTy-TC ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty Cô phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

 - Chi nhánh Xí nghiệp đầu tư và Xây dựng thành lập theo Quyết định số 282/QĐ-BMC ngày 02 tháng 5 năm 2024 về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty Cô phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

2. Sơ đồ tổ chức:

Giám đốc CN : Ông Trần Triệu Vỹ - 0772.118.668

- Phó Giám đốc CN kiêm Trưởng phòng kinh doanh: Ông Trần Văn Đức - 0908.368.681

Phó Giám đốc CN kiêm Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Thi công : Ông Hoàng Văn Nam - 0907.343.491

- Trưởng Phòng Nghiệp vụ kiêm Kế toán trưởng CN: Ông Võ Cao Cường - 0984.701.716

- Cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề.

3. Lĩnh vực hoạt động:

  3.1 - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm dân cư hoặc cụm công nghiệp để bán hoặc cho thuê.

  3.2 - Đầu tư cơ sở hạ tầng theo dự án để kinh doanh.

  3.3 - Đầu tư xây dựng nhà ở và kinh doanh nhà đất.

  3.4 - Thực hiện các dịch vụ kinh doanh môi giới bất động sản.

  3.5 - Liên doanh, liên kết với mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư và kinh doanh thuộc phạm vi chức năng của xí nghiệp.

  3.6 - Lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư), quản lý đầu tư xây dựng.

  3.7 -Thi công xây dựng: San lấp mặt bằng, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, trang trí nội thất.

  3.8 - Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.

  3.9 - Thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

  3.10 - Thi công các công trình thuỷ lợi, nạo vét kênh mương.

  3.11 - Sản xuất, cung cấp sản phẩm Bê tông nhựa nóng các loại và dịch vụ thi công thảm nhựa.

  3.12 - Cho thuê các loại thiết bị, phương tiện cơ giới thi công công trình.

  3.13 - Xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.

  3.14 - Dịch vụ vận chuyển hàng hoá.

4. Thông tin liên hệ :

 - Địa chỉ: Số 166 - Nguyễn Trãi - Phường 2 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp.

 - Điện thoại: 0969.136060 - (0277).3853840 
 - Fax : (0277).3853840