SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM


STT

SẢN PHẨM

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, CỐNG BTLT, CỌC BTCT

0969.146060

2

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

0969.136060

3

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD CAO LÃNH

0964.126060

4

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD XẺO VẠT

0969.126060

5

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD TRẦN QUỐC TOẢN

0277.3893892