Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2024

Ngày 19/04/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (DongThapBMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2024. Tại Đại hội, cổ đông đã được nghe, biểu quyết và bầu cử gồm các nội dung như sau: 1. Công bố ... Chi tiết
Tin tức:

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM


STT

SẢN PHẨM

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM, CỐNG BTLT, CỌC BTCT

0969.146060

2

BÊ TÔNG NHỰA NÓNG, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

0969.136060

3

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD CAO LÃNH

0964.126060

4

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD XẺO VẠT

0969.126060

5

CỬA HÀNG KINH DOANH VLXD TRẦN QUỐC TOẢN

0277.3893892