Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
Dãy 11 nền lô A cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Thạnh

Dãy 11 nền lô A cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Thạnh - Hình ảnh: - Giá bán: 250.000.000 đồng/nền - Bản đồ vị trí: - Phương thức thanh toán: Thanh toán chia làm 3 đợt trong vòng 6 tháng - Loại đất: Đất ở tại nông thôn. - Địa điểm: Đường nội bộ 5 m Cụm dân ... Chi tiết
18 căn nhà lô A (2 căn giữa)-CDC trung tâm xã Vĩnh Thạnh

18 căn nhà lô A (2 căn giữa)-CDC trung tâm xã Vĩnh Thạnh - Một số hình ảnh: - Giá bán: 1.000.000.000 đồng/căn - Bản đồ vị trí: - Phương thức thanh toán: Khách hàng có thể chọn một trong 2 phương thức thanh toán như sau: + Phương thức 1: Thanh toán chia ... Chi tiết
18 căn nhà lô A (Căn góc đường)-CDC trung tâm xã Vĩnh Thạnh

18 căn nhà lô A-CDC trung tâm xã Vĩnh Thạnh Căn góc đường (7m) - Hình ảnh: căn nhà góc - Giá bán: 1.150.000.000 đồng/căn - Bản đồ vị trí: - Phương thức thanh toán: Khách hàng có thể chọn một trong 2 phương thức thanh toán như sau: + Phương thức 1: Thanh ... Chi tiết