I. ĐẢNG ỦY CÔNG TY:

- Đồng chí Võ Đinh Quốc Huy : Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Nguyễn Hữu Phước : Phó Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí Phạm Minh Nghĩa : Ủy viên thường vụ Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT

- Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng : Đảng ủy viên

- Đồng chí Đặng Thanh Hồng : Đảng ủy viên

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh : Đảng ủy viên

- Đồng chí Phạm Minh Triết : Đảng ủy viên

- Đồng chí Lương Trung Hậu : Đảng ủy viên

- Đồng chí Phạm Văn Vinh : Đảng ủy viên

II. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC: 12 chi bộ

- Chi bộ 1:

Bí thư: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thanh An

CUV: Đ/c Lê Quốc Việt

- Chi bộ 2:

Bí thư: Đ/c Lê Minh Đức

Phó bí thư: Đ/c Phạm Minh Thảo

CUV: Đ/c Vũ Văn Bình

CUV: Đ/c Nguyễn Trọng Sỹ

CUV: Đ/c Nguyễn Trung Ẩn

- Chi bộ 3:

Bí thư: Đ/c Trần Triệu Vỹ

Phó bí thư: Đ/c Trần Văn Đức

CUV: Đ/c Bùi Thành Chung

- Chi bộ 4:

Bí thư: Đ/c Nguyễn Hữu Khoa

Phó bí thư: Đ/c Võ Phát Đạt

  - Chi bộ 5:

Bí thư: Đ/c Phạm Văn Sơn

Phó bí thư: Đ/c Phạm Văn Sáu

- Chi bộ 6:

Bí thư: Đ/c Lương Trung Hậu

Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Phan Trọng Toàn

CUV: Đ/c Lưu Thị Hằng

- Chi bộ 7:

Bí thư: Đ/c Phạm Văn Vinh

Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Đoàn Thu Hường

CUV: Đ/c Vũ Bá Triều

- Chi bộ 8:

Bí thư: Đ/c Đặng Thanh Hồng

Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Tá

CUV: Đ/c Nguyễn Khải Thế

- Chi bộ 9:

Bí thư: Đ/c Nguyễn Hoàng Lộc

Phó bí thư: Đ/c Bùi Thanh Nhân

- Chi bộ 10:

Bí thư: Đ/c Nguyễn Phúc An

Phó bí thư: Võ Thị Thùy Nhiên

CUV: Đ/c Phạm Thị Thu Hiền

- Chi bộ 11:

Bí thư: Đ/c Nguyễn Lâm Thái Thịnh

Phó bí thư: Đ/c Trần Đức Tín

- Chi bộ 12:

Bí thư: Đ/c Trần Văn Hóa

Phó bí thư: Đ/c Lại Thị Bích Phượng

III. TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN: 128 đồng chí