I. ĐẢNG ỦY CÔNG TY:

  - Đồng chí Võ Đinh Quốc Huy : Bí thư Đảng ủy

  - Đồng chí Phạm Minh Nghĩa : Ủy viên thường vụ Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT

  - Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng : Đảng ủy viên

  - Đồng chí Đặng Thanh Hồng : Đảng ủy viên

  - Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh : Đảng ủy viên – Phó Chủ nhiệm UBKT

  - Đồng chí Phạm Văn Vinh : Đảng ủy viên – Thư ký Đảng ủy

II. CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC: 10 chi bộ

 - Chi bộ 1:

  Bí thư: Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

  Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thanh An

  CUV: Đ/c Lê Quốc Việt

 - Chi bộ 2:

  Bí thư: Đ/c Lê Minh Đức

  Phó bí thư: Đ/c Phạm Minh Thảo

  CUV: Đ/c Vũ Văn Bình

  CUV: Đ/c Nguyễn Trọng Sỹ

 - Chi bộ 3:

  Bí thư: Đ/c Trần Triệu Vỹ

  Phó bí thư: Đ/c Trần Văn Đức

  CUV: Đ/c Bùi Thành Chung

 - Chi bộ 4:

  Bí thư: Đ/c Nguyễn Hữu Khoa

  Phó bí thư: Đ/c Võ Phát Đạt

 - Chi bộ 7:

  Bí thư: Đ/c Phạm Văn Vinh

  CUV: Đ/c Vũ Bá Triều

 - Chi bộ 8:

  Bí thư: Đ/c Đặng Thanh Hồng

  Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Văn Tá

  CUV: Đ/c Nguyễn Khải Thế

 - Chi bộ 9:

  Bí thư: Đ/c Bùi Thanh Nhân

  Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Vũ Thục Quyên

 - Chi bộ 10:

  Bí thư: Đ/c Nguyễn Phúc An

  Phó bí thư: Võ Thị Thùy Nhiên

  CUV: Đ/c Phạm Thị Thu Hiền

 - Chi bộ 11:

  Bí thư: Đ/c Nguyễn Lâm Thái Thịnh

  Phó bí thư: Đ/c Trần Đức Tín

 - Chi bộ 12:

  Bí thư: Đ/c Trần Văn Hóa

  Phó bí thư: Đ/c Lại Thị Bích Phượng

III. TỔNG SỐ ĐẢNG VIÊN: 123