1. Lịch sử hình thành:

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 249/QĐ.Cty-TC ngày 03 tháng 5 năm 2006 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 457/QĐ.Cty-TC ngày 15 tháng 7 năm 2010 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp .

- Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh Nhà đất được thành lập theo Quyết định số 12/QĐ-CTy-TC ngày 11 tháng 11 năm 2016 về việc thành lập Xí nghiệp Đầu tư và Kinh doanh nhà đất trực thuộc Công ty Cô phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

2. Sơ đồ tổ chức:

Giám đốc : Ông Trần Triệu Vỹ - 0772.118.668

- Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thái Huy – 0979.847.699

Trưởng Phòng Nghiệp vụ tổng hợp: 

Trưởng Phòng Kinh doanh: Ông Trần Văn Đức - 0908.36.86.81

Trưởng Phòng Kỹ Thuật xây dựng: Ông Hoàng Văn Nam - 0907.34.34.91

Đội trưởng đội thi công số 2: Ông Ngô Công Hàm - 0932.966.887

Đội trưởng đội thi công số 3: Ông Hồ Quang Chiêu - 0982.712.919

Đội trưởng đội thi công số 5: Ông Bùi Hoàng Tân - 0907.65.25.68

- Cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề.

 SDTC XNDT.jpg

3. Lĩnh vực hoạt động:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê.

Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết: trang trí nội thất.

Chuẩn bị mặt bằng. Chi tiết: san lắp mặt bằng.

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Xây dựng nhà các loại.

4. Thông tin liên hệ :

Địa chỉ: Số 166 - Nguyễn Trãi - Phường 3 - TP.Cao Lãnh - Đồng Tháp.

- Điện thoại : (0277).3853840 - Fax : (0277).3853841