Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024 Thông tin liên hệ  |  ISO 9001:2015  
 
 
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN LẬP

Nhằm thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo hướng, cụm công nghiệp làng nghề nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay, cụm công nghiệp Tân Lập là khu vực có bước phát triển mạnh mẽ, dễ thu hút được nhiều nhà đầu tư, góp phần tạo... Chi tiết
KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIỀU

Là vùng đất nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, giao thông ngày càng thuận lợi, có đường biên giới dài hơn 50 km giáp Campuchia với 4 cửa khẩu, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế là Thường Phước và Dinh Bà, Đồng Tháp trở thành trung tâm giao thương, xuất nhập ... Chi tiết
Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản

KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN QUỐC TOẢN Hội nhập xu thế kinh tế phát triển nhanh trong ngành công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Khu công nghiệp Trần Quốc Toản với tiềm năng sẵn có và đặc biệt với sự quan tâm chú trọng đầu tư ... Chi tiết