TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG UỶ CƠ SỞ,

NHIỆM KỲ 2022 - 2025

 Thực hiện Công văn số 671-CV/ĐUK ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã lãnh chỉ đạo 12 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng theo Quy định và Hướng dẫn của Đảng cấp trên, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

 CB7.jpg

Chi bộ 7 thực hiện Chi bộ điểm

Sau thời gian thực hiện Đại hội, 12 Chi bộ trực thuộc đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm các đồng chí sau:

Chi bộ 1:

          Bí thư: Nguyễn Hoàng Anh

          Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thanh An

          Chi ủy viên: Lê Quốc Việt

Chi bộ 2:

          Bí thư: Lê Minh Đức

          Phó Bí thư: Phạm Minh Thảo

          Chi ủy viên: Vũ Văn Bình

          Chi ủy viên: Nguyễn Trọng Sĩ

          Chi ủy viên: Nguyễn Trung Ẩn

Chi bộ 3:

          Bí thư: Trần Triệu Vỹ

          Phó Bí thư: Trần Văn Đức

          Chi ủy viên: Bùi Thành Chung

Chi bộ 4:

          Bí thư: Nguyễn Hữu Khoa

          Phó Bí thư: Võ Phát Đạt

Chi bộ 5:

          Bí thư: Phạm Văn Sơn

          Phó Bí thư: Phạm Văn Sáu

Chi bộ 6:

          Bí thư: Lương Trung Hậu

          Phó Bí thư: Nguyễn Phan Trọng Toàn

          Chi ủy viên: Lưu Thị Hằng

Chi bộ 7:

          Bí thư: Phạm Văn Vinh

          Phó Bí thư: Nguyễn Đoàn Thu Hường

          Chi ủy viên: Vũ Bá Triều

Chi bộ 8:

          Bí thư: Đặng Thanh Hồng

          Phó Bí thư: Nguyễn Văn Tá

          Chi ủy viên: Nguyễn Khải Thế

Chi bộ 9:

          Bí thư: Nguyễn Hoàng Lộc

          Phó Bí thư: Bùi Thanh Nhân

Chi bộ 10:

          Bí thư: Nguyễn Phúc An

          Phó Bí thư: Võ Thị Thùy Nhiên

          Chi ủy viên: Phạm Thị Thu Hiền

Chi bộ 11:

          Bí thư: Nguyễn Lâm Thái Thịnh

          Phó Bí thư: Trần Đức Tín

Chi bộ 12:

          Bí thư: Trần Văn Hóa

          Phó Bí thư: Lại Thị Bích Phượng