Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Công ty Cổ Phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

  QuangCanh.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị được đón tiếp:

* Về phía khách dự:

 - Đồng chí Nguyễn Việt Thống – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

 - Đồng chí Lê Phúc Ngân – Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;

* Về phía Công ty:

- Đồng chí: Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy - TV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.

 Cùng các đồng chí là đảng ủy viên, các đồng chí trong chi ủy chi bộ trực thuộc, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và các ông, bà là Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát; Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc về dự Hội nghị.

 Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng - Đảng ủy viên- TV.HĐQT – Phó Tổng giám đốc. Trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng; Hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại hội nghị.

  QuangCanh (1).jpg

Đ/c Nguyễn Việt Thống – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh

Có ý kiến chỉ đạo tại Hội Nghị

 Sau 6 tháng đầu năm 2022 được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh đến lực lượng Doanh Nghiệp, Doanh Nhân trong tỉnh đã tạo sự phát triển trong các Doanh Nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp cũng nhờ đó mà hoàn thành cơ bản kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2022.

 - Tổng số lao động đến thời điểm 30/6/2022 gồm: 450 người.

 - Tổng doanh thu đạt: 401 tỷ đồng, đạt 57% so với kế hoạch năm,

 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 78 tỷ đồng, đạt 65% so với kế hoạch năm,

 - Đã nộp Ngân sách: 151 tỷ đồng,

 - Đóng góp hoạt động xã hội: 2,7 tỷ đồng.