HỘI THẢO “TRAO ĐỔI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ DONGTHAP BMC”

 Chiều ngày 29/9/2022, Công ty phối hợp với Viettel Đồng Tháp tổ chức Hội thảo trao đổi và đề xuất về chuyển đổi số trong công ty. Tham dự có đồng chí Võ Đinh Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc công ty.

 CDS.jpg

 Tại Hội thảo đại biểu được nghe các nội dung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, bao gồm: Chia sẻ hành trình CDS của Viettel, đề xuất khung giải pháp chuyển đổi số, giải pháp khu độ thị thông minh, năng lực Viettel.

 Các tham luận về: Giải pháp chuyển đổi số cho các đơn vị sản xuất; Giải pháp tài chính cho chuyển đổi số đối với phòng Kế toán; Giải pháp về phần mềm quản lý nhân sự,….

 Các tham luận đã chỉ ra những vấn đề cốt lõi công ty cần nắm rõ trước khi thực hiện chuyển đổi số gồm: Hiểu về khung lộ trình chuyển đổi số trong công ty; Chuyển đổi số không phải là công nghệ mà là thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp; Cơ hội ứng dụng chuyển đổi số có thể áp dụng cho từng công đoạn, một cải tiến nhỏ có thể mang lại giá trị lớn; và hơn hết chuyển đổi số muốn thành công cần đào tạo nhân lực có trình độ tương ứng.

 Phát biểu tại Hội thảo ông Võ Đinh Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT mong muốn lãnh đạo các Phòng, Ban và các Đơn vị trực thuộc tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số phù hợp năng lực, nguồn nhân lực trong đơn vị mình.

 Thông qua buổi hội thảo giúp công ty có cái nhìn tổng quan về việc chuyển đổi số. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số một cách có hiệu quả.

 Nguồn: Phòng TCHC