Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-BCĐ138, ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 Tỉnh) về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Chiều ngày 14 tháng 7 năm 2023, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự động viên phong trào trong Công ty.

 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, vai trò hướng dẫn của lực lượng Công an cũng như sự phối hợp của các ngành, các cấp và địa phương. Đặc biệt là với sự đoàn kết, nổ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách của tập thể Ban Giám đốc và người lao động trong toàn Công ty, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác của Tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động tham gia, góp phần xây dựng Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” - tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của thương hiệu DONG THAP BMC trên thị trường.

 Tại Ngày hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an Tỉnh tặng quà cho Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp. Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 01 cá nhân; Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp; Giám đốc Công an Tỉnh tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Một số hình ảnh “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

  ANTQ (1).jpg

Toàn cảnh đại biểu dự Ngày hội

  ANTQ (2).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

  ANTQ (3).jpg

Ông Võ Đinh Quốc Huy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp thông qua diễn văn Ngày hội

  ANTQ (4).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, tặng quà của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Công ty

Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp

 

  ANTQ (5).jpg

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Giám đốc Công an Tỉnh tặng quà

cho Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp

  ANTQ (6).jpg

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp nhận Bằng khen

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh

  ANTQ (7).jpg

Ông Nguyễn Hữu Phước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu

Xây dựng Đồng Tháp nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc

 ANTQ (8).jpg

Các tập thể, cá nhân Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp nhận Giấy khen của Giám đốc Công an Tỉnh

  ANTQ (9).jpg

  ANTQ (10).jpg

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp tổ chức giao lưu

bóng đá chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

                     Nguồn Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc