Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động định kỳ năm 2024

 Hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024; Thực hiện kế hoạch huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Công ty phối hợp với Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II đã khai giảng 02 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho người  lao động vào các ngày 09, 10 và 11/4/2024.

 Trong những năm qua công tác huấn luyện ATVSLĐ luôn được Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo thực hiện, không để xảy ra mất an toàn trong lao động, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Tại khóa huấn luyện Người lao động được phổ biến về các nội dung:

  - Được cập nhật các kiến thức mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

  - Nhận biết được các nguy cơ tai nạn, biết cách phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động;

  - Biết cách bảo vệ bản thân trước điều kiện môi trường, nâng cao ý thức phòng tránh các bệnh gây ra do tác động của môi trường làm việc….

Một số hình ảnh trong khóa huấn luyện

 HL ATLD (1).jpg

 HL ATLD (2).jpg

 HL ATLD (3).jpg

 HL ATLD (4).jpg

Nguồn Phòng TCHC QT