Sáng ngày 25/01/2024, Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị Tổng hoạt động SXKD năm 2023; Triển khai kế hoạch năm 2024 và Đại biểu Người lao động năm 2024, với sự có mặt của 100 đại biểu đại diện cho gần 414 CB.CNV toàn Công ty.

 Về phía khách dự: 

 Công ty hân hạnh được đón tiếp Ông: Nguyễn Bảo Nguyên – UV.BCH Phó trưởng ban Tổ chức kiểm tra - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp.

 TongKet24(1).jpg

Quang cảnh Hội nghị

 Công ty đã hoàn thành nghị quyết Hội nghị với các chỉ tiêu chính:

  - Doanh thu đạt: 471,483/750 tỷ đồng, đạt 62,86% so với kế hoạch.

  - Lợi nhuận trước thuế: 55,379/135 tỷ đồng, đạt 41,02% so với kế hoạch.

  - Nộp NSNN: 178,660 tỷ đồng.

  - Lao động bình quân: 419 người.

  - Thu nhập bình quân: 13.885.991 đồng/người/tháng.

 Việc làm, thu nhập của người lao động ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được duy trì và cải thiện. Công tác an toàn, vệ sinh lao động và an ninh chính trị nội bộ được giữ vững và thực hiện tốt.

 Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao đồng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với mục tiêu: Tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả… 

 Những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu năm 2024:

  - Tổng doanh thu: 800 tỷ đồng

  - Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng

  - Nộp NSNN: 210 tỷ đồng

  - Lao động bình quân: 430 người

 Hội nghị cũng đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2024 - 2026.

 Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2023.

 TongKet24(2).jpg

Ông. Võ Đinh Quốc huy – Chủ tịch HĐQT trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2023

 TongKet24(3).jpg

Ông. Nguyễn Hoàng Anh – Phó TGĐ trao Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2023 cho các cá nhân